Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 17 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzenia komisje- rewizyjna, skarg, wniosków i petycji, społeczna oraz gospodarcza opracowały swoje plany pracy na 2019 r. oraz zatwierdziły propozycje Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2019 rok.

Komisja gospodarcza zapoznała się z Informacją z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśniowice za 2018r. z uwzględnieniem uchwał określających zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz pozytywnie ją zaopiniowała.

Komisja Społeczna  zaopiniowała  również Plany Pracy na 2019 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach , Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach a także Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto podczas posiedzenia członkowie wszystkich komisji dokonali analizy funkcjonowania oświaty na terenie gminy Leśniowice.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone