Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

KOLEJNY SUKCES NASZYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
XXI Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowy, który odbył się 12 maja 2019 r. w Rejowcu przyniósł kolejny sukces naszym zespołom śpiewaczym.

Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – przewodniczący, Janina Biegalska z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, prof. Jan Adamowski z UMCS w Lublinie przyznała następujące nagrody naszym artystom:

W kategorii śpiewacy Nagrodę I stopnia otrzymała Emilia Gryniuk z Sielca.

Nagrody I stopnia w kategorii zespoły śpiewacze otrzymały: Zespół Śpiewaczy „Sielanki”  z Sielca oraz Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup.

Nagrodę II stopnia zdobył Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego.

Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie komisja zakwalifikowała: Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup oraz Zespół śpiewaczy „Echo” z Gołębia.

Serdecznie gratulujemy zespołom i życzmy dalszych sukcesów.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone