Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

"Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem"
„Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem”, który obył się 20 stycznia br. od wielu lat jest ważnym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włodawie i Włodawski Dom Kultury, a w bieżącym roku także przez Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne działające przy Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie.

Festiwal ukazuje specyficzny, pograniczny repertuar pieśni oraz obyczajów bożonarodzeniowych wschodnich regionów Polski oraz sąsiadujących z nimi regionów Ukrainy i Białorusi.

Głównym celem festiwalu jest pielęgnowanie wielokulturowości Polesia z jego wyjątkowym językiem, obyczajami i obrzędowością związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy wykonują jedną kolędę w języku polskim, a drugą w ukraińskim lub białoruskim. Impreza ma zasięg międzynarodowy i od lat przyciąga zespoły z przygranicznych obszarów Białorusi i Ukrainy. Do tegorocznej XVIII edycji festiwalu zakwalifikowanych zostało 20 zespołów w tym 4 z Ukrainy, 1 z Białorusi, a pozostałe z całego województwa lubelskiego i innych rejonów Polski.

Naszą gminę reprezentował Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” który w kategorii zespoły śpiewacze a’capella, zdobyły zaszczytne II miejsce. 

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone