Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach Zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 2017 r.

Podstawową gospodarką finansową jest roczny plan finansowy obejmujący przychody tj:

 

-    wpływy za pobraną wodę,

-    wpływy za odprowadzenie  ścieków na oczyszczalnię,

-    wpływy za przyłącza WOD-KANInformacja o wynikach badania wody >>>


Gminny Zakład Komunalny
w Leśniowicach