<<<powrótGMINNY  ZAKŁAD KOMUNALNY

W  LEŚNIOWICACH

22-122 LEŚNIOWICE

Kierownik Zakładu – Edward Szkałuba

tel. 082  567-54-29


 

Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach został utworzony 29 grudnia 1994 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/29/94.

Siedzibą zakładu jest miejscowość Leśniowice

Przedmiotem działania zakładu jest:

-    Administrowanie siecią wodociągów.

-    Eksploatacja wodociągów gminnych i ich bieżąca konserwacja .

-    Eksploatacja oczyszczalni ścieków.

-    Naliczanie należności za pobór wody o odprowadzanie ścieków.

-    Prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną a  szczególnie:

1/ oczyszczanie terenu gminy a zwłaszcza placów centralnie położonych w gminie oraz przystanków autobusowych.

 

Podstawową gospodarką finansową jest roczny plan finansowy obejmujący przychody tj:

-    wpływy za pobraną wodę,

-    wpływy za odprowadzenie  ścieków na oczyszczalnię,

-    wpływy za przyłącza WOD-KAN

 

Gminny Zakład Komunalny zarządza 3  ujęciami wodnymi tj:

 

-    Ujęcie wodne w Kasiłanie  :obejmujące wsie: Kasiłan, Sielec, Kumów Majoracki, Kumów Plebański  o czynnej długości sieci rozdzielczej 18,2 km, przyłącza do budynków w liczbie 298 o długości 8,6 km.

 

-    Ujęcie wodne Rakołupy Duże obejmujące wsie: Rakołupy Duże, Rakołupy, Plisków, Horodysko, Nowy Folwark, Rakołupy Małe,  o czynnej długości sieci rozdzielczej 15,8 km, przyłącza do budynków w liczbie 205 o długości 9,2 km.

 

-    Ujęcie  wodne Leśniowice obejmujące wsie : Leśniowice, Majdan Leśniowski, Janówka, Plisków Kolonia,  Alojzów, Teresin, Wierzbica, Sarniak, Poniatówka, Wygnańce o czynnej długości sieci rozdzielczej 53,9 km, przyłącza do budynków w liczbie 538 o długości 23,9 km.

 

-    Jedną  oczyszczalnią  ścieków typu BIOKON / mechaniczno-biologiczna/ obejmująca wieś Leśniowice o długości czynnej sieci sanitarnej 2,3 km, przyłącza do budynków w liczbie 27 o długości 1,1 km.

 

 

-    Do wykonywania  zadań Zakład zatrudnia 4 pracowników  na stanowisku konserwatorów zatrudnionych tj:

 

Pan Krzysztof Panasiuk – konserwator  ujęcia w Kasiłanie

Pan Ireneusz Czarkowski – konserwator ujęcia w Rakołupach Dużych
      Pan Grzegorz Winiarczyk - konserwator ujęcia w Leśniowicach

Pan Krzysztof Prokop - konserwator oczyszczalni ścieków w Leśniowicach        Informacja o zmianie tarayf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśniowice na okres od 1 stycznia 2012 - 31 grudnia 2012 r.
 Do Góry


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nasDo Góry

Strona Główna