fqpi Urząd Gminy Leśniowice

Strona Główna>>>

 

„Narodowy Spis Powszechny 2011 na terenie gminy Leśniowice”

 


W dniu 30 czerwca 2011 r. na terenie gminy Leśniowice zakończył się Narodowy Spis Powszechny 2011. Spis objął dane dotyczące: stanu i charakterystyki demograficznej ludności, edukacji, aktywności ekonomicznej, dojazdu do pracy, źródła utrzymania, niepełnosprawności, obywatelstwa, migracji wewnętrznych, migracji zagranicznych, narodowości i języka, wyznania, gospodarstwa domowego i rodziny, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Dane były zbierane w formie elektronicznej poprzez wywiad telefoniczny, samospis lub wywiad przeprowadzony przez rachmistrza. Na terenie gminy Leśniowice spis przeprowadzali przeszkoleni i zaprzysiężeni rachmistrzowie, którymi byli Pani Barbara Rybczyńska oraz Pani Agnieszka Rykała. Rachmistrzowie posiadali w widocznym miejscu identyfikator z danymi oraz zdjęciem. Wszelkie informacje zebrane podczas spisu są chronione w ramach tajemnicy statystycznej.

Mieszkańcy gminy Leśniowice byli pozytywnie nastawieni do przeprowadzenia spisu przez rachmistrzów i chętnie udzielali niezbędnych informacji.

Po raz pierwszy można było skorzystać z możliwości samospis internetowy który odbywał się w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. Kierowany był on do osób, które chcieli spisać się  samodzielnie bez obecności rachmistrza.

Osoby, które nie posiadały dostępu do Internetu zgłaszały się do Gminnego Biura Spisowego w Leśniowicach znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Leśniowice i dokonywali samospisu na udostępnionym stanowisku komputerowym przy pomocy pracownika urzędu.

Dane statystyczne zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2011 zostaną udostępnione w 2012 r.

 


           W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

Strona Główna>>>