Strona Główna >>>

Krótko o gminie

     Gmina Leśniowice położona jest w obrębie Pagórków Chełmskich, mezoregionu fizyczno-geograficznego charakteryzującego się licznymi, odizolowanymi od siebie wzgórzami kredowymi dochodzącymi do 290 m. npm. Powierzchnia gminy wynosi  118, 00 km kw. i zamieszkuje ją 4305 osób. Na południe od gminy rozciągają się działy grabowieckie wyróżniające się niezwykłą  rzeźbą terenu , licznymi wąwozami i jarami wydrążonymi w podłożu lessowym oraz lasami o starych drzewostanach i urozmaiconym składzie gatunków. W skład administracyjny gminy wchodzą 23 wsie połączone w 19 sołectw. Z uwagi na przewagę kompleksu dobrych gleb gmina ma charakter wybitnie rolniczy. Użytki rolne zajmują 9572 ha, co stanowi 81% ogólnej powierzchni gminy. Lasy stanowią 12% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się 4 szkoły podstawowe, jedna szkoła filialna oraz jedno gimnazjum,  ośrodek zdrowia, apteka, 2 biblioteki, 3 wiejskie świetlice. Działa też klub sportowy „Astra”. Mieszkańcy gminy korzystają z trzech ujęć wodnych, 2 centrali telefonicznych.

W trosce o czystość wód wybudowano w Leśniowicach oczyszczalnię ścieków. Gmina leży w obszarze pozbawionym zagrożeń ekologicznych. Spokój,  czyste powietrze i wody źródliskowych odcinków dopływu Wieprza i Bugu oraz krajobrazy pogranicza pagórów chełmskich i działów grabowieckich zachęcają do jej odwiedzenia.

 

Do Góry

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas


Do Góry

Strona Główna