Strona Główna>>>

Przetargi 2016 r.

 

NIEAKTUALNE


Ogłoszenie o przetargu (28.06.2016 r.)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postepowanie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. „Dowóz uczniów do szkól podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Leśniowice w roku szkolnym 2016/2017i 2017/2018"

 więcej >>>

Ogłoszenie o przetargu (21.06.2016 r.)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postepowanie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Przebudowa-modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka"

 więcej >>>

Ogłoszenie o przetargu (16.06.2016 r.)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakołupy Duże"

 więcej >>>

Ogłoszenie o przetargu (15.06.2016 r.)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o zamównieniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Poprawa dostepności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec - Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki - etap I"

 więcej >>>

Ogłoszenie o przetargu (24.05.2016 r.)


Wójt Gminy Leśniowice ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki – etap I”

 więcej >>>
 


 
 

Do Góry

Strona Główna>>>