Strona Główna>>>

Telefony w urzędzie

 

 

Telefony

Sekretariat  

(82) 567 54 94

Podatki   

(82) 567 54 93

USC

(82) 567 54 29

Referat Gospodarki Komunalnej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

(82) 567 54 91

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Leśniowicach 

(82) 567 58 04

Samorządowy Ośrodek Kultury

w Leśniowicach

(82) 567 63 33

Gminna Biblioteka Publiczna

w Leśniowicach

(82) 567 54 25

Dom Spotkań "Na pograniczu kultur"

w Kumowie Plebańskim  

(82) 564 87 79

 

Numery wewnętrzne

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

FAX

-

13

SEKRETARIAT i BIURO RADY

Mariola Zawiślak-Borsuk

14

SEKRETARZ

Monika Durko

20

URZĄD STANU CYWILNEGO,

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Jacek Stańkowski

21

OŚWIATA

Justyna Oliwiak

23

KULTURA i SPORT

Agnieszka Raczyńska

23

INFORMATYK

Marcin Kołodziej

29

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

KIEROWNIK REFERATU

Mirosław Kusik

22

GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA
I ROLNICTWO
Dariusz Zalewa22

FUNDUSZE UNIJNE

i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Teresa Tkaczyk

27

GOSPODARKA ODPADAMI

Kacper Zieliński

28

OBRONA CYWILNA
i GOSPODARKA WODNA

Edward Szkałuba

28

Referat Finansowy

SKARBNIK

Lucyna Sak

12

KSIĘGOWOŚĆ i PŁACE

Małgorzata Rzeszut Wiesława Sitarz

Iwona Kesler

 

11

PODATKI

Marta Psuja

 Agnieszka Rykała Marlena Sereda

 

18

KASA

Joanna Radelczuk

26

Do Góry

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości napisz do nas

 

Do Góry

Strona Główna>>>