Strona głównaGospodarka wodno - ściekowa

Aktualności i ogłoszenia

Wyniki badań dotyczące
jakości wody
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Leśniowice


I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Leśniowice informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Lublinie decyzją znak LU.RET.070.1.185.2018.PW z dnia 7 czerwca 2018 r. zatwierdził
nowe stawki taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.


więcej >>>© 2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone