Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Baza Gminnych Organizacji Pozarządowych

Klub Sportowy „ASTRA”

 

Nazwa organizacji

Klub Sportowy „ASTRA”

adres

Leśniowice 21a

22-122 Leśniowice

telefon

82 567 54 94

e-mail

astralesniowice@gmail.com

organizacja pożytku publicznego (1%)

tak

Zarząd Klubu:

  1. Prezes – Jacek Stańkowski
  2. Wiceprezes – Jarosław Smalej
  3. Sekretarz – Justyna Oliwiak - Banaś
  4. Skarbnik – Piotr Lipiak

Cele statutowe:


Klub Sportowy Astra jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wychowania, której celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone