Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Oddano do użytku 17 kompletów instalacji fotowoltaicznychdniu 31 października 2018 r. w dokonano odbioru 17 kompletów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Leśniowice zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wykonawcą robót jest firma Pro-eco Sp. z o.o. z Gdyni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice w ramach projektu "Leśniowice-gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii" finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

oprac. Dariusz Zalewa

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone