Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Tradycyjnie pamiętamy o zmarłych
dniu 5 listopada 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL i z Panem Jackiem Stańkowskim  z-cą Kierownika USC, tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy zmarłych w roku bieżącym jak i poprzednich, pochowanych na cmentarzach w Bończy, Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W tym roku pożegnaliśmy 47 mieszkańców gminy. Wśród nas zabrakło wieloletnich działaczy samorządowych, działaczy kultury oraz członków OSP, między innymi: Wiktora Koguciuka zam. Plisków – wieloletniego sołtysa wsi Rakołupy, Żelesława Cabana zam. Leśniowice – strażaka OSP.

Święto zmarłych jest to dzień zadumy, swoistej żałoby, tęsknoty za tymi, których już nie ma i którzy potrzebują naszej modlitwy. Zatem niech ta modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci o nich.

Światełko dla tych co odeszli

oprac. Joanna Radelczuk

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone