Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

100 lat Niepodległej w Leśniowicach

dniu 11 listopada 2018 r. odbyły się Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim i Rakołupach. W kościele w Kumowie Plebańskim odbyła się także część artystyczna, składająca się z patriotycznych pieśni i wierszy, którą wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Druga część Gminnego Święta Niepodległości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W tegorocznych uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, ks. Jacenty Sołtys Proboszcz Parafii w Majdanie Leśniowskim, Ks. Grzegorz Zając Wikary Parafii w Kumowie Plebańskim, Pan Dariusz Lewicki przedstawiciel PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi, strażacy ochotnicy, pracownicy oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczął Pan Jarosław Smalej, zgłaszając gotowość  mieszkańców gminy Leśniowice do rozpoczęcia Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach, Publicznego Gimnazjum w Sielcu i szkół podstawowych w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie oraz odśpiewano hymn narodowy.

W dalszej części obchodów głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich obecnych, a następnie podkreślił jakże ważną i piękną w tym roku obchodzimy rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Ziściły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami. Naród polski mógł wreszcie sam stanowić o sobie oraz o przyszłości kolejnych pokoleń.

W dalszej części przemówienia wójt powiedział: „W dniu 21 października odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy zdecydowali, że po wieloletniej pracy przychodzi mi zdać urząd wójta gminy. Powiem krótko, przez cały okres mojej pracy na rzecz mieszkańców oddałem wszystkie swoje umiejętności i z dumą mogę powiedzieć, że nie był to czas stracony.”

Dalej mówił: „Wszystko to nie było by możliwe, gdyby nie nasi mieszkańcy i wybrani przez was radni, sołtysi i rady sołeckie, z którymi miałem ogromną przyjemność pracować i spotykać się przy okazji zebrań wiejskich, strażackich czy też wydarzeń, imprez okolicznościowych, a także prowadzonych inwestycji. Wasza aktywność i zaangażowanie w życie gminy były dla mnie siłą napędową, motorem moich działań.”

Kończąc swoją wypowiedź wójt podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tym szczególnym wydarzeniu jakim są Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę jak i wszystkim, którzy wspierali go w pracy na stanowisku Wójta. Serdecznie podziękował wszystkim księżom za odprawione msze święte w intencji Ojczyzny i Polaków a następnie z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzył wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego państwa, naszej małej ojczyzny, którą jest Gmina Leśniowice oraz mądrego korzystania z daru wolności.

Po wystąpieniu wójta odbył się Apel Poległych za ojczyznę w celu uczczenia ich pamięci. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku poległych. Jako pierwsza w imieniu społeczności gminnej wieniec złożyła delegacja władz gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Krzysztofem Sitarzem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Wieńce złożyli także przedstawiciele Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, PKS Chełm. Symboliczne znicze przed pomnikiem zapaliły delegacje ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy oraz gimnazjum.

Po części oficjalnej odbył się montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Teresinie pod kierunkiem Pani Diany Cichockiej, Pani Agnieszki Pawlak i Pani Katarzyny Lisowskiej.

Uroczystość zakończyli uczniowie szkół, którzy wypuścili w niebo 100 balonów w barwach narodowych, symbolizujących setną rocznicę Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

Całość wyjątkowej uroczystości swoim występem uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone