Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady I sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice


dniu 22 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Pani Teresa Szkałuba wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o ich wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie słowami: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Podczas omawianej sesji ślubowanie złożyła również Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice słowami: "Obejmując urząd Wójta Gminy Leśniowice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Po ślubowaniu gratulacje i kwiaty na ręce Pani Wójt złożyli, Pani Teresa Szkałuba Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach, przedstawiciele urzędu gminy oraz radnych.

Ponadto podczas omawianej sesji wybrano w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, którym został Pan Wiesław Wierzchoś oraz dwóch Wiceprzewodniczących w osobach: Pani Monika Agnieszka Mazur oraz Ks. Jacenty Sołtys.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone