Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady III sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice
dniu 28 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się obrady III sesji VIII kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszenie goście w osobach: Pan Artur Rutkowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Podczas obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego. Na kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono Radnego Stefana Adamczuka, który w głosowaniu został wybrany jednogłośnie na przewodniczącego tej komisji.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:

  • powołania Komisji Rewizyjnej;
  • powołania i określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice;
  • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ponadto radni podczas obrad zapoznali się z Informacją Wójta Gminy oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie z realizowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Następnie Radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżet Gminy na 2019 r.,
Podjęto również  uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone