Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Koncert charytatywny
w Kościele Chrześcijan Baptystów w ChełmieW dniu 18 lutego 2018 r. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Chełmie odbył się Koncert charytatywny z którego dochód przeznaczony jest na wsparcie wielodzietnej rodziny Państwa Cichockich.

Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Symfoniczna "Soli Deo" z Łucka oraz soliści Katarzyna Klimczak i Mariusz Materna.

Organizatorzy przygotowali cegiełki, które rozprowadzane były wśród uczestników koncertów. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację i zakup cegiełek i wszelką pomoc.

Cegiełki są jeszcze do nabycia.

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone