Strona główna

































































Urząd Gminy Leśniowice

Kolejny krok w realizacji projektu
„Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii”


W dniu 23 lutego 2018 r. wykonaliśmy kolejny krok w realizacji projektu „Leśniowice Gmina Malowniczego Wschodu  stawia na odnawialne źródła energii” wyłaniając w przetargu i podpisując umowę na aktualizację dokumentacji i nadzór inwestorski.

Biorąc powyższe pod uwagę w najbliższym czasie mieszkańców, którzy instalują kolektory i fotowoltaikę odwiedzi inspektor, celem omówienia i dostosowania montażu instalacji do warunków budynku.

Jednocześnie przypominam, że na dachach pokrytych eternitem nie będzie możliwy montaż instalacji. Osoby planujące wymianę pokrycia proszone są o jak najszybsze dokonanie wymiany przed montażem instalacji OZE.

Ponadto informuję, że kończymy prace nad specyfikacją, na ogłoszenie przetargu wyłaniającego wykonawcę instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest Pan Dariusz Zalewa, tel. 82 567 54 91.

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone