Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podsumowanie współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach z Bankiem Żywności w Lublinie

W ciągu 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, przekazano 16 453 kg artykułów żywnościowych 290 najbardziej potrzebującym osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy.

Latem 2017 r. prowadzone były również działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Leśniowicach o tematyce:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty nie marnowania żywności.

Działania realizowane były w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim.

Współpraca z Bankiem Żywność w Lublinie będzie również kontynuowana w roku bieżącym.

oprac. Wioletta Pilipczuk

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone