Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Przetarg na OZE ogłoszonyW dniu 20 marca 2018 r. po zakończeniu prac nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Leśniowice w ramach projektu „Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji aby zainteresować jak najwięcej wykonawców.

Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśniowice pod linkiem http://uglesniowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&p1=szczegoly&p2=56323

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone