Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umów na modernizację dwóch odcinków dróg


W dniu 23 marca 2018 r. zostały podpisane umowy na modernizację dwóch odcinków dróg o długości 691 metrów oraz 300 metrów w miejscowości Sielec.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik z Kolonii Sitno.

Modernizacja dróg polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej podbudowy warstwą z tłucznia oraz wykonaniu warstwy asfaltowej.

Planowany termin zakończenia prac przypada na dzień 30 lipca 2018 r.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone