Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 6 - 8 kwietnia 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyło 19 członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Ponadto na zebraniu w jednostce OSP Leśniowice udział wziął Pan Zbigniew Rażniewski Komendant Komendy Miejskiej PSP w Chełmie wraz ze swoimi współpracownikami.

Na zebraniach zarządy OSP przedstawiali sprawozdania z dotychczasowej działalności za rok 2017, plany działania na bieżący rok, planowane inwestycje – remonty oraz zakup najpotrzebniejszego sprzętu pożarniczego.

Zatwierdzono również termin Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z Dniem Strażaka, które odbędą się w dniu 1 maja br. o godz. 15:00 na Stadionie Sportowym w Leśniowicach


oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone