Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas posiedzenia zapoznano się z Informacją nt. organizacji Gminnego Dnia Strażaka połączonego z zawodami sportowo-pożarniczymi oraz Informacją na temat organizacji Majówki pod Dębem Zygmuntem połączonej z Dniem Samorządu.

Ponadto została przedłożona Informacja z przeglądu stanu dróg gminnych po okresie zimowym oraz omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa i sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczokwska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone