Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędudniu 7 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady rozpatrzone zostało Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz Informacja z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych za 2017 r.

Ponadto zapoznano się z Informacją w zakresie zaplanowanych do przeprowadzenia prac remontowych niezbędnych do wykonania w czasie wakacji celem przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Na posiedzeniu przedłożone zostały także projekty uchwał pod najbliższe obrady sesji, przewidziane na dzień 24 maja 2018 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone