Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

 Narada kierownictwa urzędu
dniu 29 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom uchwały podjęte podczas XXIV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 24 maja 2018 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone