Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Jesteśmy solidarni!Komisja powołana przez Wójta Gminy w dniu 29 maja 2018 r. podsumowała zbiórkę środków finansowych przeprowadzoną w dniach od 20 kwietnia do 22 maja 2018 r. dla dwóch rodzin z miejscowości Politówka poszkodowanych w pożarze.

Na apel odpowiedziało bardzo wielu  mieszkańców gminy Leśniowice oraz osoby spoza gminy, dzięki tym wszystkim ludziom dobrej woli, pełnym chęci niesienia pomocy potrzebującym udało się zgromadzić i przekazać kwotę 7 878,00 zł.

Wójt Gminy Leśniowice oraz rodziny poszkodowane serdecznie dziękują za życzliwość i okazaną pomoc, a  w szczególności:

Sołectwu Horodysko

Sołectwu Wierzbica

Sołectwu Wygnańce

Sołectwu Sarniak

Sołectwu Poniatówka

Sołectwu Kumów Plebański

Sołectwu Kumów Majoracki

Sołectwu Majdan Leśniowski

Sołectwu Teresin

Sołectwu Sielec

Sołectwu Plisków/Rakołupy

Sołectwu Janówka

Pracownikom Urzędu Gminy

Zarządowi i Klubowi Radnych PSL

Czternastu Darczyńcom indywidualnym

765,00 zł

280,00 zł

149,00 zł

307,00 zł

497,00 zł

690,00 zł

276,00 zł

455,00 zł

500,00 zł

1 118,00 zł

697,00 zł

50,00 zł

634,00 zł

450,00 zł

1 010,00 zł

 Ogółem  7 878,00 zł


oprac. Lucyna Sak

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone