Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie informacyjne dla uczestników projektu  o nazwie „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii"


W dniu 6 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Spotkanie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał zebranych mieszkańców oraz przedstawił cel spotkania i poinformował o stopniu realizacji projektu.

Pan Wójt zapoznał zebranych z podjętymi działaniami, które mają na celu uratowanie projektu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz o stanie obecnym projektu. Według prowadzonych weryfikacji stwierdzono, że pomimo prowadzonych rozmów rezygnację złożyło 48 osób, pozyskano 8 nowych uczestników w efekcie stosowne aneksy podpisały 234 osoby, w tym 215 na instalacje solarne i 19 na instalacje fotowoltaiczne. Lista uczestników została ostatecznie zamknięta, sporządzone zostały dwa projekty wniosków wraz ze studiami wykonalności, które zostaną przedstawione kierownictwu Urzędu Marszałkowskiego celem przedyskutowania co do dalszych możliwości realizacyjnych projektu.

Na zakończenie spotkania Pan Wójt podziękował zebranym za przybycie oraz zobowiązał się do podjęcia wszelkich działań umożliwiających realizację projektu  „Leśniowice gmina Malowniczego wschodu stawia na odnawialne źródła energii”. O ostatecznych decyzjach mieszkańcy zostaną powiadomieni na kolejnym spotkaniu lub telefonicznie.


oprac. Iwona Kesler

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone