Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
dniu 20 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja nt. organizacji Gminnych Dożynek, a także Informacja z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2017 r.

Omówiono również wnioski z poprzedniego kierownictwa, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone