Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Trwają prace remontowe w świetlicach wiejskich
dniu 26 lipca 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice dokonał oceny postępu prac remontowych prowadzonych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Leśniowice.

Przypomnijmy: Zakres i rodzaj robót obejmuje przeprowadzenie remontów i modernizacji sześciu obiektów pełniących funkcje świetlic wiejskich. Prace remontowe są współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach projektu pn. Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Leśniowice.

Aktualnie roboty zostały rozpoczęte w dwóch obiektach w Janówce i Majdanie Leśniowskim. W wyniku oględzin stwierdzono, że zaawansowanie prac jest bardzo duże a obiekty szybko zmieniają oblicze.

Wykonawca zapewnia, że dotrzyma harmonogramu prac i mieszkańcy już wkrótce otrzymają oczekiwane miejsce spotkań dla lokalnej społeczności.


oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone