Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór końcowy dwóch odcinków dróg w miejscowości Sielec

dniu 6 sierpnia 2018 r. dokonano komisyjnego odbioru kolejnego zadania drogowego tj. modernizację dwóch odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Sielec o łącznej długości 991 mb. Wykonawcą robót w wyniku przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” z Kolonii Sitno. W wyniku przeprowadzonej modernizacji wykonano:

  • przepusty drogowe;
  • wzmocniono istniejącą podbudowę warstwą kamienną;
  • wykonano nawierzchnię asfaltową;
  • roboty wykończeniowe wraz z oznakowaniem.

Modernizacja tych odcinków dróg spowodowała podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg, jak również wpłynęła na poprawę właściwości eksploatacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość inwestycji robót drogowych wyniosła 545 672,39 zł. Inwestycja została dofinansowana również środkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w wysokości 70 tys. zł.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone