Strona główna

































































Urząd Gminy Leśniowice

Budynek urzędu został odnowiony




dniu 10 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Malowanie dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy Leśniowice”. W odbiorze uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Jerzy Rudziński  i Pani Bożena Lisowska przedstawiciele wykonawcy, Pan Grzegorz Nafalski inspektor nadzoru oraz komisja, w skład której weszli pracownicy Urzędu Gminy. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o. w Srebrzyszczu. W wyniku realizacji zadania dokonano renowacji budynku Urzędu Gminy. Komisja po dokonaniu przeglądu wykonanych prac sporządziła protokół odbioru.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy wizerunku i estetyki budynku Urzędu Gminy, który od wielu lat nie był odnawiany.

oprac. Monika Durko

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone