Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa i pracowników urzędudniu 13 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu połączona z naradą pracowników z Wójtem Gminy.

Podczas zebrania Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XXV obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 9 sierpnia 2018 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto poruszono zagadnienia związane ze współpracą z sołectwami a także omówiono kwestie funkcjonowania strony internetowej gminy oraz sprawy bieżące  dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone