Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umów na projekt pn. Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Leśniowice w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”dniach 13 - 14 sierpnia 2018 r. w podpisane zostały umowy z wykonawcami poszczególnych części zamówienia na realizację projektu partnerskiego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Leśniowice w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki realizujące projekt: gm. Borki, Józefów, Leśniowice, Stoczek Łukowski i m. Tomaszów Lubelski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych.

W ramach projektu przewiduje się:

1. Modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych, w tym:

  • Modernizacją i rozbudowę systemów dziedzinowych,
  • Dostosowanie i wdrożenie formularzy na e-PUAP dla planowanych e-usług,
  • Integrację systemów dziedzinowych z EZD,
  • Zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD,
  • Modernizację i rozbudowa EZD-w tym integrację z e-PUAP,
  • Uruchomienie portalu e-należności,
  • Zakup i wdrożenie systemów do planowania i zarządzania budżetem oraz obsługi rady gminy,
  • Modernizacja strony internetowej poprzez dostosowanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0,
  • Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego,  

2. Uruchomienie wspólnej platformy partycypacji społecznej – zadanie lidera projektu Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają możliwość zdalnego załatwiania spraw, a urząd zostanie wyposażony w narzędzia podnoszące jakość i wydajność pracy.

oprac. Monika Durko

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone