Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste pożegnanie Pani Małgorzaty Kraczkowskiej
dniu 30 sierpnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Małgorzaty Kraczkowskiej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, która odeszła na zasłużoną emeryturę.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, grono pedagogiczne oraz rodzice.

Pan Wiesław Radzięciak złożył na ręce Pani Małgorzaty podziękowania za owocną współpracę z władzami gminy i Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo -Samorządowego oraz zaangażowanie i oddanie na rzecz lokalnej społeczności, a szczególnie uczniów oraz rodziców. Następnie złożył życzenia, zdrowia, życzliwości, ciepła ze strony najbliższych oraz stałego odnajdywania takich obszarów, które nadal przynosić będą Pani Małgorzacie zadowolenie zarówno w życiu osobistym jak i społecznym.

Podziękowania wraz z życzeniami złożyła również Prezes Zarządu Pani Agnieszka Raczyńska oraz nauczyciele i rodzice.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone