Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

dniu 3 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się Gminne Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

Otwarcia uroczystości i powitania gości dokonał Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie. W tegorocznej inauguracji gminnego rozpoczęcia roku szkolnego udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor SP w Leśniowicach, Pani Anna Kowal Dyrektor SP w Rakołupach, Pan Piotr Janiuk Dyrektor SP w Sielcu oraz Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

 Następnie dyrektor poinformował, że mimo iż rok szkolny rozpoczyna się 3 września to należy pamiętać o dniu 1 września, w którym to obchodziliśmy 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na tą okoliczność delegacja uczniów zapaliła znicz pod Obeliksem upamiętniającym poległych mieszkańców wsi obwodu Szkoły Podstawowej w Teresinie w latach 1914 – 1945.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak, który w swoim wystąpieniu  poinformował, że poprzedni rok szkolny przyniósł gruntowne zmiany polskiego systemu edukacyjnego oraz organizacji i funkcjonowania szkół, ten rok szkolny będzie kontynuacją reformy edukacji w naszych placówkach oświatowych. Dlatego m.in. w tym roku szkolnym w wyniku reformy w szkole podstawowej mamy pierwszy rocznik uczniów klasy VIII, natomiast ostatni rocznik uczniów klas III ukończy gimnazjum – w ten sposób od 1 września 2019 r. gimnazjum przestanie istnieć. Ponadto przed uczniami szkoły podstawowej egzamin ósmoklasisty, który zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 – przystąpią do niego w kwietniu 2019 r. uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt, z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, życzył wszystkim uczniom aby kolejny rok szkolny był pełen nowych wyzwań oraz samych sukcesów, a ciężka praca i intensywna nauka owocowały w same sukcesy. Nauczycielom życzył jak najmniej kłopotów,  problemów z uczniami, zdrowia i wielu powodów do satysfakcji. Rodzicom zaś zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

Po wystąpieniu odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Teresinie pod opieką Pani Lilii Śliwińskiej.

Ponadto Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbyło się we wszystkich placówkach oświatowych tj.: Szkole Podstawowej w Sielcu, Rakołupach, Leśniowicach oraz w Publicznym Gimnazjum w Sielcu.
Rok szkolny 2018/2019 w Gminie Leśniowice został otwarty!

oprac. Bernadetta Tarlecka

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone