Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminy


dniach 14 - 16 września 2018 r. podbył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Leśniowice, Majdan Leśniowski oraz Alojzów.

W ramach spotkań przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty florystyczne, kulinarne, śpiewacze oraz turniej tenisa stołowego.

Warsztaty te zorganizowane zostały pn.: „Integracja kulturalno – sportowa mieszkańców Gminy Leśniowice” mająca na celu integrację społeczności lokalnej, podczas inicjatyw sportowo - kulturalno - społecznych i współfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

W ramach warsztatów florystycznych uczestnicy oprócz poznania zasad układania kompozycji kwiatowych, zapoznali się również z zasadami doboru rodzajów kwiatów i kolorystyki, a także z najnowszymi trendami we florystyce. Wiele satysfakcji uczestniczkom warsztatów sprawiło samodzielne wykonanie ozdób i dekoracji, które będą stanowiły wystrój świetlic, w których odbywały się spotkania.

Warsztaty kulinarne to nic innego jak kilka godzin nauki odpowiedniego krojenia,  szatkowania i przyprawiania. Spotkania te miały na celu wymianę doświadczeń mieszkanek gminy w zakresie sposobu przyrządzania potraw, obróbki termicznej jak również obcowania ze smakiem.

W świetlicach odbywały się również warsztaty śpiewacze, podczas których można było poznać różnorodność repertuaru lokalnych ludowych zespołów śpiewaczych. Nasze zespoły ludowe są doświadczonymi zespołami z bogatym dorobkiem kulturalnym oraz licznymi nagrodami na koncie, a warsztaty były dobrą okazją do przekazania zdobytych umiejętności i doświadczeń scenicznych.

Nie mogło zabraknąć również spotkań dla osób, które stawiają na aktywność fizyczna i w tym celu zorganizowany został turniej tenisa stołowego. Turniej rozgrywany jest w pięciu etapach a zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas ostatniego turnieju zaplanowanego na dzień 5 października br. w Kumowie Majorackim.

Podsumowaniem każdego dnia warsztatów, w poszczególnych świetlicach było spotkanie uczestników wszystkich warsztatów oraz turnieju tenisa stołowego, którzy przy dźwiękach muzyki lokalnych zespołów degustowali potrawy przygotowane przez uczestników warsztatów kulinarnych.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone