Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
dniu 18 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń Radni dokonali analizy Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. i nie wnosząc uwag wypracowali pozytywne opinie.

Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała oceny funkcjonowania i wykorzystania środków publicznych za I półrocze 2018 roku Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach oraz wypracowała pozytywną opinię do informacji.

Natomiast członkowie Komisji Gospodarczej zapoznali się z Informacją z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2017 r.  oraz ze Sprawozdaniem z realizacji „Programu budowy i modernizacji  dróg gminnych i dojazdowych do   gruntów rolnych za 2015-2018” do których wypracowali pozytywną opinię.

Komisja Socjalna zaś zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach za I półrocze 2018 r., Informacją z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz wypracowali do nich pozytywne opinie.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone