Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebrania wiejskie w sołectwachdniach 24 - 28 września 2018 r. odbyły się zebrania wiejskie sołectw: Wierzbica, Janówka, Leśniowice Kolonia, Plisków, Kasiłan, Sielec, Majdan Leśniowski, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Horodysko, Rakołupy Duże, Nowy Folwark, Rakołupy, Poniatówka, Wygnańce, Alojzów, Sarniak, Teresin i Leśniowice.

W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko Sekretarz Gminy, radni z danego okręgu, sołtysi poszczególnych wsi, pracownicy urzędu odpowiedzialni za współpracę z sołectwem, a także mieszkańcy.

Podczas zebrań Pan Wiesław Radzięciak przedstawił informację z wykorzystania środków funduszu sołeckiego za lata 2015 – 2018 oraz plan wykorzystania tych środków na 2019 r.  Ponadto Wójt przedłożył informację z realizacji „Program budowy i modernizacji dróg do gruntów rolnych za lata 2015 – 2018”.

Następnie po odczytaniu przez poszczególnych sołtysów wniosków w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 w celu realizacji zadań pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakołupy” oraz  „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbica”, sołectwa podjęły uchwały w sprawie zatwierdzenia przekazania środków z funduszu sołeckiego na wyżej wymienione zadania.
W dalszej części spotkania Wójt oraz radni z danego okręgu przedłożyli sprawozdania ze swojej działalności w latach 2014 – 2018. Ponadto Wójt przedstawił wszystkich kandydatów na radnych z danego okręgu oraz liczbę kandydatów na Wójta Gminy Leśniowice.

Na zakończenie zebrań pracownicy odpowiedzialni za współpracę z sołectwem przedstawili informacje i komunikaty, które dotyczyły podatków i gospodarki odpadami komunalnymi.

Podczas zebrań mieszkańcy sołectw zgłaszali wnioski dotyczące m.in. naprawy dróg żużlowych, odkrzaczeń, ustawienia znaków drogowych oraz dyskutowano na tematy dotyczące poszczególnych sołectw.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone