Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Złote Gody u Państwa Berkowskich
dniu 4 października 2018 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z Panem Jackiem Stańkowskim Zastępcą Kierownika USC odwiedzili rodzinę Państwa Berkowskich, którzy nie mogli wziąć udziału w oficjalnych uroczystościach wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które odbyły się 29 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach.

Państwo Eugenia i Bogdan są małżeństwem już od ponad 50 lat. Ślub wzięli 13 maja 1967 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leśniowicach. Jubilaci dochowali się syna, córki i wnuka.  Państwo Berkowscy są obecnie na emeryturze, a wcześniej zajmowali się głównie rolnictwem prowadząc gospodarstwo rolne.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy doczekania tak pięknego jubileuszu pożycia małżeńskiego i życzymy na dalsze lata dużo zdrowia oraz wiele satysfakcji z tego, co udało się Wam wspólnie w życiu osiągnąć.

oprac. Jacek Stańkowski

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone