Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkania warsztatowe dla mieszkańców gminydniach 4 - 5 października 2018 r. odbył się kolejny cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców gminy, które odbyły się w sołectwach: Wierzbica i Kumów Majoracki.

Zgodnie z założeniami programowymi w ramach spotkań przeprowadzone zostały jednodniowe warsztaty florystyczne, kulinarne, śpiewacze oraz turniej tenisa stołowego.

Warsztaty oraz turniej tenisa stołowego zorganizowane zostały pn.: „Integracja kulturalno – sportowa mieszkańców Gminy Leśniowice” mająca na celu integrację społeczności lokalnej, podczas inicjatyw sportowo - kulturalno - społecznych i współfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

W ramach warsztatów florystycznych uczestnicy samodzielne wykonywali ozdoby i dekoracje, które będą stanowiły wystrój świetlic, w których odbywały się spotkania. Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy zapoznali się z tajnikami kuchni polskiej. Zorganizowane warsztaty śpiewacze były dopełnieniem całości spotkania, podczas którego uczestnicy zapoznali się z dorobkiem kulturalnym zespołów z terenu gminy Leśniowice oraz mieli możliwość porównania muzyki ludowej z muzyką współczesną.

W ostatni dzień spotkań podsumowano turniej tenisa stołowego. Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

Kategoria: Kobiety
1. Ewelina Trubacz, Izabela Czapka – 24 pkt.  – Alojzów
2. Marzec Barbara, Geleta Agnieszka – 21 pkt.  – Leśniowice
3. Jagnicka Wiesława – 3 pkt.  – Majdan  Leśniowice

Kategoria: Mężczyźni
1. Trubacz Krzysztof – 25 pkt. – Alojzów
2. Smalej Jarosław – 20 pkt. – Majdan Leśniowice
3. Radzięciak Wiesław – 14 pkt. – Leśniowice
4. Rykała Tomasz – 7 pkt. – Kumów
5. Kamiński Wojciech – 2 pkt. – Wierzbica

Kategoria: Dzieci
1. Śliwiński Jakub – 25 pkt. – Majdan  Leśniowice
2. Pilipczuk Oliwier – 19 pkt. – Wierzbica
3. Marzec Marcin – 13 pkt. – Leśniowice
4. Trubacz Przemysław – 9 pkt. – Alojzów
5. Rykała Tobiasz – 2 pkt. – Kumów

Klasyfikacja drużynowa:
1. Alojzów – 58 pkt.
2. Leśniowice – 48 pkt.
3. Majdan Leśniowice – 48 pkt.
4. Wierzbica – 21 pkt.
5. Kumów – 11 pkt.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone