Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
W dniu 19 stycznia 2018 r. w Okunince nad Jeziorem Białym odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Spotkanie było czasem dzielenia się doświadczeniami, wnioskami i perspektywami współpracy samorządów w ramach Euroregionu Bug, a także okazją do wyróżnienia najaktywniejszych samorządowców. Za wkład pracy w rozwój współpracy transgranicznej oraz osiągnięcia samorządu Gminy Leśniowice odznaczeniem honorowym „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz odznaką honorową „Za zasługi dla Euroregionu Bug” wyróżniony został Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy. Wójt stwierdził, że wyróżnienie jest wspólnym wkładem wytężonej pracy mieszkańców, pracowników, sołtysów i radnych za co wszystkim serdecznie dziękuje.

Wspólny czas spotkania umilił recital znanego chełmskiego artysty, Mariusza Matery

oprac. Monika Durko

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone