Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Oficjalne przekazanie wyposażenia technicznego, urządzeń ratownictwa oraz inwestycji w postaci wymiany bram garażowych dla jednostek OSP

dniu 18 października 2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakołupach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Alojzowie wyposażenia technicznego, urządzeń ratownictwa oraz inwestycje w postaci wymiany bram garażowych. W uroczystościach przekazania wzięli udział: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy, mł. bryg. Dariusz Popek reprezentujący komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz prezesi i strażacy z poszczególnych jednostek.  Zakup sprzętu i wyposażenia został sfinansowany z: Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Gminy Leśniowice. Ogółem wartość nakładów inwestycyjnych i zakupionego sprzętu wynosi ponad 100 tysięcy zł a wielkość pozyskanych środków ponad 50 tysięcy zł. Nowe wyposażenie i sprzęt ratowniczy zwiększy gotowość operacyjną naszych jednostek a tym samym podniesie bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, które wsparły nasze działania.

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2018 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone