Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebranie z sołtysami
W dniu 17 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się zebranie z sołtysami. Podczas spotkania omówiono kwestię następstw programu „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”.  Jednym z założeń programu jest wprowadzenie indywidualnych kont podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. W konsekwencji będzie to skutkowało zaprzestaniem poboru podatków przez sołtysów w drodze inkasa.

Ponadto omówione zostały sprawy bieżące dotyczące Gminy Leśniowice.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone