Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie poświęcone utworzeniu na terenie naszej gminy spółdzielni socjalnejW dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne przedstawicieli gminy Leśniowice z Panem Marianem Gilem kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, poświęcone utworzeniu na terenie naszej gminy spółdzielni socjalnej.

Celem spotkania było opracowanie zakresu i planu działania zmierzającego do powstania spółdzielni.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone