Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Kobiet


Jak co roku 8 marca obchodziliśmy uroczyście Gminny Dzień Kobiet. W tym szczególnym dniu organizatorzy przygotowali dla wszystkich Pań z terenu gminy, koncert w wykonaniu zespołu „Bimber Boys” z Chełma. Zespół zagrał w Szkole Podstawowej w Rakołupach oraz w Publicznym Gimnazjum w Sielcu.

Licznie przybyłe panie powitał Pan Jacek Stańkowski Sekretarz Gminy Leśniowice. Następnie głos zabrała Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice, która w swoich wystąpieniach podkreśliła, że Dzień Kobiet ma swoją wielką wagę i szczególną wymowę. Jest najlepszą okazją, aby przekazać kobietom najszczersze wyrazy uznania dla ich zaradności i podziękować za to, że wśród tak licznych zajęć znajdują czas na aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. Życzyła by doceniano panie w codziennej pracy, a każdy kolejny dzień w roku był Dniem Kobiet.

Do życzeń dołączył się również Pan Józef Zając Senator RP, który życzył Paniom samych sukcesów, spełnienia marzeń oraz uśmiechu na twarzy, a następnie wręczył na ręce Pani Wójt kosz pełen słodyczy. Życzenia zdrowia, radości i zadowolenia złożył także Pan Wiesław Wierzchoś Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice.

Po życzeniach wszyscy panowie wręczyli paniom tulipany. Wśród grona panów znaleźli się również: Pan Krzysztof Sitarz oraz Pan Stefan Prokop Radni Gminy Leśniowice, Pan Grzegorz Dudczak Zastępca Wójta Gminy Leśniowice, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Janusz Chęć właściciel gospodarstwa rolnego oraz Pan Dariusz Zalewa pracownik urzędu gminy.

Wsparcia finansowego lub rzeczowego przy organizacji tegorocznego Gminnego Dnia Kobiet udzielili:

  • Agro – Pom Sp. z o.o. w Dębinie na czele z członkiem zarządu Panem Marianem Tarasiewiczem.
  • Bank Spółdzielczy w Leśniowicach na czele z Panem Prezesem Franciszkiem Lubasiem,
  • Spółdzielnia Usług Rolniczych w Leśniowicach na czele z Panią Prezes Anną Gajewską,
  • Sklep Spożywczo – Przemysłowy  „REN-ZBIG” w Leśniowicach Państwa Rajmundy, Zbigniewa i Daniela Popielickich,
  • Zakład Remontowo Budowlany w Pokrówce Pana Bogusława Kotka,
  • Pan Janusz Chęć - właściciel gospodarstwa rolnego.

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone