Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podsumowanie cyklu szkoleń cyfrowych dla mieszkańców gminy Leśniowice w ramach projektu „Kompetentny użytkownik e-usług publicznych w gminie Leśniowice”W dniach 11 lutego – 7 marca 2019 r. odbywał się cykl szkoleń cyfrowych dla mieszkańców gminy Leśniowice w ramach projektu „Kompetentny użytkownik e-usług publicznych w gminie Leśniowice” realizowanego w ramach działania „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem, projektu był rozwój kompetencji cyfrowych poprzez podniesienie poziomu umiejętności cyfrowych oraz zwiększenie stopnia i poprawy korzystania z internetu i e-usług publicznych u 96 mieszkańców gminy Leśniowice poprzez szkolenia i warsztaty. Na jego realizację Gmina Leśniowice pozyskała środki w kwocie 53 204,00 zł.

Szkolenia odbywały się dla dziesięciu grup szkoleniowych przez 4 dni pod rząd po 3 godziny dziennie w Szkole Podstawowej w Teresinie, Szkole Podstawowej w Rakołupach, Szkole Podstawowej w Leśniowicach, Publicznym Gimnazjum w Sielcu oraz Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim.

W ramach szkoleń zrealizowano trzy obszary tematyczne tj.: „Działam w sieciach społecznościowych”, „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Rolnik w sieci”.

Instruktorami szkoleń byli: Pan Piotr Janiuk, Pan Kornel Matczuk oraz Pan Tomasz Wielopolski.

W ramach prowadzonych szkoleń komputerowych dla uczestników przygotowano drobny poczęstunek oraz materiały pomocnicze w postaci notatnika i długopisu.

Szkolenia przebiegały zgodnie  zatwierdzonym harmonogramem. Uczestnicy aktywnie angażowali się w zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone