Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży PożarnychW dniach 2 - 16 marca 2019 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyło 19 członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Na zebraniach w jednostkach OSP udział wzięli Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice, Pan Artur Rutkowski Komendant Komendy Miejskiej PSP w Chełmie wraz ze swoimi współpracownikami.

Na zebraniach zarządy OSP przedstawiali sprawozdania z dotychczasowej działalności za rok 2018, plany działania na bieżący rok, planowane inwestycje – remonty oraz zakup najpotrzebniejszego sprzętu pożarniczego.

Zatwierdzono również termin Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z Dniem Strażaka, które odbędą się w dniu 12 maja br. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach.

oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone