Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gmina Leśniowice przystąpiła do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej
W dniu 1 kwietnia 2019 r. Gmina Leśniowice przystąpiła do Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej, którego celem jest dążenie do samodzielności energetycznej gmin, polepszenia jakości powietrza, walka z ubóstwem energetycznym oraz zachęcenie Inwestorów do lokowania swoich biznesów na terenie gmin wchodzących do Klastra. To jedna z pierwszych takich inicjatyw samorządów w województwie lubelskim.

W skład Klastra wchodzą gminy: Chełm, Białopole, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Siedliszcze, Wojsławice i Żmudź.

W planach Klaster utworzy spółdzielnię energetyczną, która będzie mogła negocjować ceny z dostawcami energii, paliw i opału. Do tego działania mogą być włączeni  mieszkańcy poszczególnych gmin, czego efektem mają być niższe ceny energii dostarczanej mieszkańcom oraz niższe ceny paliw i opału.

Kolejnym działaniem realizowanym przez Klaster ma być szukanie źródeł finasowania w środkach krajowych (NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska) oraz środkach zagranicznych (fundusze norweskie, fundusze UE) na zadania statutowe.

Celem współpracy w dalszej perspektywie ma być stworzenie indywidualnego miksu energetycznego wykorzystującego lokalne i regionalne zasoby odnawialne, w celu produkcji energii na potrzeby gmin i jej mieszkańców m.in. farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biogazownie.

oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone