Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 25 kwietnia 2019 r. przy Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice.

Radni podczas posiedzenia zapoznali się oraz wnieśli swoje uwagi do propozycji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2019 – 2023 a następnie Komisja Gospodarcza wypracowała pozytywną opinię do przedstawionego programu.

oprac. Sylwia Szafrańska

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone