Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP

Jak co roku na stadionie sportowym w Leśniowicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP.

W uroczystości, która odbyła się 12 maja 2019 r. udział wzięli: Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy Leśniowice, mł. bryg. Wojciech Chudoba Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie, kpt. Maciej Piszczek Główny sędzia zawodów wraz z komisją sędziowską, Pan Piotr Buk Komendant Gminny OSP w Leśniowicach, Radni Rady Gminy Leśniowice na czele z  Przewodniczący Rady Panem Wiesławem Wierzchosiem, sołtysi z terenu gminy, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Leśniowicach oraz druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zawody rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych ZOSP RP w Leśniowicach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Następnie Pani Joanna Jabłońska Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreśliła, jakże zaszczytną służbę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podczas których niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym w wyniku pożaru, podtopień, wichur czy zdarzeń drogowych.

W dalszej części przemówienia zapewniła, że władze gminy mają wysokie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich mieszkańców, dlatego będą robić wszystko, by właściwie doposażać i rozwijać jednostki.

Na zakończenie wystąpienia złożyła serdeczne gratulacje wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony przy wypełnianiu obowiązków strażaka. Serdecznie podziękowała za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. Następnie życzyła by wysiłek, który podejmują strażacy dla ratowania bliźnich, był zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Życzyła również dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wiele radości oraz niech ogień szybko z pomocą druhów wygasa.

Następnie Pani Monika Mazur Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Leśniowice odczytała przesłane przez Pana Andrzeja Dudę Prezydenta RP oraz Panią Beatę Mazurek Wicemarszałka Sejmu RP  podziękowania  dla druhów jednostek OSP za zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności tworzący dorobek naszego kraju, wierność w służbie ludziom i Ojczyźnie, za bezinteresowną pomoc i szlachetne, niezwykle trudne oddanie i poświęcenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, podkreślając zasługi zarówno Druhów Seniorów jak i Młodzieży Strażackiej. Życząc tym samym by strażacki sztandar łączył Nas w działaniu dla dobra naszej „małej ojczyzny” na naszej pięknej Lubelskiej Ziemi Rzeczypospolitej Polskiej.

Po oficjalnej części rozpoczęły się zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 9 jednostek OSP i 5 Młodzieżowych Drużyny Pożarniczych. Strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach: sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Sędzią głównym zawodów był kpt. Maciej Piszczek.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

Ochotnicze Straże Pożarne

 •     I miejsce - Alojzów
 •     II miejsce - Majdan Leśniowski
 •     III miejsce - Leśniowice
 •     IV miejsce - Sarniak
 •     V miejsce - Wygnańce
 •     VI miejsce - Plisków
 •     VII miejsce - Horodysko
 •     VIII miejsce - Sielec
 •     IX miejsce - Kumów Majoracki

  

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – męska:     

 •     I miejsce  - Leśniowice
 •     II miejsce - Plisków

   
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – żeńska:

 •     I miejsce - Alojzów
 •     II miejsce - Leśniowice
 •     III miejsce - Horodysko


Dziękujemy zarówno Druhom jednostek OSP, jak i mieszkańcom za tak liczne przybycie na zawody oraz gratulujemy zajętych miejsc.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2019 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone